درباره ما

در این فروشگاه فایل های مرتبط با دروس دانشگاهی رشته های شیمی و نانو گذاشته میشود. همچنین فایل های اماده جهت ارائه در سمینارها و دروسی مانند تمرین و پژوهش